התכנית להעלאת שיעור הזכאות לתעודת הסמכה טכנולוגית

מערכת להשלמת דווחי יעדי הזכאות בבתי-הספר

בבית-ספרכם קיימת התמחות טכנולוגית שמחזור התלמידים הראשון שלמד בה סיים את לימודיו בכתה י"ב בשנת תשע"ח. המערכת נועדה דווח על היעדים הבית-ספריים לשיעור הזכאות לתעודת ההסמכה הטכנולוגית של התמחויות אלה. (יעדי הזכאות של התמחויות וותיקות יותר נקלטו מבתי הספר בשנה שעברה).

הכניסה למערכת הדיווח מתבצעת באמצעות הקוד הראשוני המופיע בראש המכתב שקיבלתם.

על מנת לשמור על פרטיותכם, עם כניסתכם, המערכת תבקש להחליף את הקוד הראשוני לקוד אישי המכיל 8 תווים המורכב ממספרים,  אותיות קטנות ואותיות גדולות.
לאחר השלמת שלב זה יוצגו בפניכם נתוני הזכאות של כל אחת מההתמחויות הטכנולוגיות בבית ספרכם, שהמחזור הראשון שלהן סיים את לימודיו בכתה י"ב בשנה"ל תשע"ח

 
לצורך סיוע ניתן לפנות בכתובת  yulias@taldor.co.il